MENU

Colofon & Verantwoording Personen en instellingen die een bijdrage hebben geleverd

Onder redactie van

Lieke van Deinsen
L.van.Deinsen@rijksmuseum.nl
www.liekevandeinsen.nl 

Ton van Strien
a.van.strien@outlook.com

Design en realisatie website

Bas Berns
hallo@basberns.nl
basberns.nl

Digitale reconstructies

Timothy De Paepe
timothy.depaepe@uantwerpen.be
www.3dtheater.be

Met medewerking van

Sarah Adams, Peter Altena, Pieta van Beek, Frans Blom, Roland de Bonth, Lieke van Deinsen, Feike Dietz, Michiel van Duijnen, Martine van Elk, Johanna Ferket, Josephina de Fouw, Nina Geerdink, Arie-Jan Gelderblom, Lia van Gemert, Elly Groenenboom-Draai, Anna de Haas, Ton Harmsen, Kornee van der Haven, Patrick van ‘t Hof, Rick Honings, Dirk Imhof, Jeroen Jansen, Johan Koppenol, Inger Leemans, Ad Leerintveld, Henk Looijesteijn, Geert Mak, Hubert Meeus, Marijke Meijer Drees, Sven Molenaar, Alan Moss, Nelleke Moser, Ivo Nieuwenhuis, Jan Noordegraaf, Joris Oddens, Kasper van Ommen, Timothy De Paepe, Marrigje Paijmans, Karel Porteman, Sophie Reinders, Michiel Roscam Abbing, Gijsbert Rutten, Riet Schenkeveld-van der Dussen, Nicoline van der Sijs, Jasper van der Steen, René van Stipriaan, Ton van Strien, Els Stronks, Marijke Tolsma, Ans Veltman, Ruben E. Verwaal, Arnoud Visser, Jan Waszink.

Met dank aan het Centraal Museum Utrecht, Museum de Lakenhal en Museum Plantin-Moretus voor het beschikbaar stellen van diverse afbeeldingen.

Deze website is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van de Graduate School for the Humanities van de Radboud Universiteit Nijmegen als onderdeel van de valorisatiebeurs voor promovendi.

Vragen

Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen via L.van.Deinsen@rijksmuseum.nl.

Verantwoording

Schrijverskabinet.nl is ontwikkeld om op een toegankelijke manier de Nederlandse literaire cultuur van de vroegmoderne tijd voor het voetlicht te brengen. De website is ingericht rondom een achttiende-eeuwse verzameling auteursportretten: het Panpoëticon Batavûm. Naast een geschiedenis van deze collectie, presenteert schrijverskabinet.nl een overzicht van de dichters en dichteressen van wie het portret in de verzameling was opgenomen. Veel van de oorspronkelijke Pan-portretten zijn verloren gegaan of (vooralsnog) onvindbaar. In die gevallen is gekozen om de auteurs waar mogelijk te tonen aan de hand van gravures, schilderijen of prenten. In de focus op het Panpoëticon schuilt de beperking van dit project. Deze website presenteert geen overzicht van alle Nederlandse dichters en dichteressen uit de vroegmoderne tijd, maar bevat uitsluitend de auteurs die in het kabinet waren opgenomen.

Naast een overzicht van de dichters en dichteressen die in het Panpoëticon waren te vinden, biedt schrijverskabinet.nl een computervisualisatie van het verloren houten kabinet. Het gaat om een hypothetische reconstructie.

In de sectie ‘Uit de kast’ introduceren diverse specialisten veel van de auteurs. Deze sectie is geen afgesloten geheel, maar kan in de loop van de tijd verder groeien. De korte artikels streven geen uitputtend bio- of bibliografisch doel na. Ze zijn bedoeld om de (veelal vergeten) auteurs opnieuw onder de aandacht te brengen. Achter elke bijdrage wordt verwezen naar een of twee, zo mogelijk recente en online beschikbare, studies over de besproken auteur en/of (een aspect van) zijn of haar werk, die geschikt zijn voor een nadere kennismaking en een indruk geven van de huidige stand van het onderzoek. De meest voor de handliggende secundaire bronnen (literatuurgeschiedenissen, biografische woordenboeken, wikipagina’s) noemen we in principe niet, behalve als andere publicaties (nog) ontbreken. Alleen in het geval van enkele `groten’ (Vondel, Hooft, Huygens) wijken we van onze regel af: gezien de grote hoeveelheid vaak specialistische publicaties over deze auteurs beperken we ons daar tot het noemen van de meest gebruikte bronnenuitgaven. Bij alle auteurs biedt de link naar de dbnl toegang tot meer complete bibliografische informatie.

Schrijverskabinet.nl is in aanbouw. Mocht u ontbrekende portretten weten te vinden of een nog niet besproken auteur willen introduceren in een essay, neem dan contact op met Lieke van Deinsen (L.van.Deinsen@rijksmuseum.nl).

In de prijzen

In december 2017 werd schrijverskabinet.nl bekroond met De Gerrit Komrij-prijs, als beste initiatief tot de popularisatie van de historische letterkunde. Lees hier het juryrapport.

Literatuur

Lieke van Deinsen, Literaire erflaters. Canonvorming in tijden van culturele crisis. Hilversum: Verloren, 2017.

Lieke van Deinsen & Ton van Strien, ‘ ‘Gebabbel van een bevlogen lezer. Lambert Bidloos verkenning van vergeten schrijvers’, Vooys 35 (2017)3, 76-82.

Lieke van Deinsen, The Panpoëticon Batavûm. The Portrait of the Author as a Celebrity. Amsterdam: Rijksmuseum, 2016.

Lieke van Deinsen, ‘Preserving the Past and Constructing a Canon. Defining National Taste and Tradition in an eighteenth-century Cabinet of Literary Curiosities’. In: (L.E. Jensen red.), The Roots of Nationalism. Amsterdam: AUP 2016, 251-269.

Lieke van Deinsen & Timothy De Paepe, ‘Visualising Literary Heritage: a viable approach? The Case of the Panpoëticon Batavûm, 1772-1780’, Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage. (geaccepteerd, te verschijnen 2016).

Lieke van Deinsen & Ton van Strien, ‘Lambert Bidloo, Panpoëticon Batavûm (1720). Samenvatting met annotaties’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 130 (2014)3, online addendum.

Ton van Strien, ‘De schatkist. Lambert Bidloo’s Panpoëticon Batavûm.’ Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 130 (2014), 237-260.

logo-radboud-universiteitlogo-rijksmuseumlogo-vulogo-scaliger

© Niets van deze website mag worden overgenomen en/of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.