MENU

Ontdek Het schrijverskabinet

Welke auteurs zag een achttiende-eeuwse bezoeker in het Panpoëticon?

Abraham Blussé

Boekhandelaar en dichter

Abraham Bogaert

Koopman, apotheker, scheepsdokter en dichter

Abraham de Haen

Dichter en tekenaar

Adam Sasbout

Priester en theoloog

Adam van Lintz

Rekenmeester en dichter te Amsterdam

Adriaan Hoppestein

Dichter en jurist

Adriaan Pars

Predikant en schrijver

Adriaan Tymens

Lid van Nil Volentibus Arduum en dichter te Leeuwarden

Adriaen Egbert Drost

Dichter

Adriaen van de Venne

Schilder en dichter

Adriaen van der Vliet

Dichter

Adrianus Hofferus

Schepen van Zierikzee, burgemeester, dichter

Adrianus Reland

Filoloog, geleerde en cartograaf

Adrianus van Assendelft

Predikant te Leiden

Adrianus van Royen

Hoogleraar in de geneeskunde en kruidkunde te Leiden

Aernout van Overbeke

Reiziger en dichter

Alexander de Muncq

Burgemeester van Middelburg, bewindhebber van de V.O.C. en dichter

Alexander Morus

Hoogleraar te Amsterdam

Andries Pels

Toneeldichter en voorman van Nil Volentibus Arduum

Anna Insma

Dichteres

Anna Maria van Schurman

Humaniste, taalkundige, theologe, kunstenares en dichteres

Anna Maria van Schurman

Humaniste, taalkundige, theologe, kunstenares en dichteres

Anna Rethaan

Dichteres

Anna Roemers Visscher

Dichter

Anselmus Boetius de Boodt

Humanist, kanunnik en arts

Anthony Hartsen

(Toneel)schrijver

Anthony Janssen

Dichter

Arnold Hoogvliet

Dichter

Arnold Houbraken

Schilder en dichter

Arnold Moonen

Predikant, taalkundige en dichter

Arnoldus Soek

Chirurg en dichter te Leiden

Arnoud van Halen

Schilder, graveur, dichter en verzamelaar

Aubertus Miraeus

Kapelaan, bibliothecaris en geschiedschrijver

Balthasar Bekker

Predikant en theoloog

Balthazar Huydecoper

Schepen van Amsterdam, historicus en (toneel)dichter

Bernardus de Bosch

Dichter en kunstbeschermer te Amsterdam

Bonaventura Peeters

Schilder

Bonaventura Vulcanius

Humanist en hoogleraar Grieks te Leiden

Brouërius Broes

Theoloog

Caspar Barlaeus

Hoogleraar te Leiden en Amsterdam

Caspar Brandt

Predikant, geschiedschrijver en dichter

Caspar van Kinschot

Neolatijns dichter

Catharina Questiers

Loodgieterijhouder en (toneel)dichter

Christina Leonora de Neufville

Dichteres

Christoffel Pierson

Dichter

Christoffel Plantijn

Boekdrukker en uitgever

Claes Bruin

Dichter

Claude de Grieck

Toneelschrijver

Claude Salmasius

Hugenoot, humanist en filoloog

Constantijn Huygens

Dichter, secretaris van prins Frederik Hendrik en prins Willem II, eerste raad en rekenmeester van Willem III

Cornelia van der Veer

Dichter

Cornelis de Bie

Rederijker, jurist en dichter

Cornelis Ketel

Schilder

Cornelis Liens

Arts, Drost van St. Maartensdijk en dichter.

Cornelis Musius

Rector van het Agathaklooster te Delft en dichter

Cornelis Schonaeus

Rector te Haarlem en Neolatijns dichter

Cornelis Sweerts

Boekhandelaar, toneelschrijver en dichter

Cornelis Udemans

Dichter te Veere

Cornelis van Beveren

Bestuurder en afgevaardigde van de Staten van Holland

Cornelis van Coeverden

Dichter

Cornelis van der Pot

Koopman en dichter te Rotterdam

Cornelis van Overstege

Dichter

Cornelius Valerius

Hoogleraar in retorica te Leuven

Daniël Heinsius

Dichter en hoogleraar te Leiden

Daniël Lingelbach

Oprichter van het Nieuwe Doolhof, Amsterdam

Daniël van Alphen

Griffier van de stad Leiden

Daniël Willink

Geschiedschrijver en dichter

David Questiers

Loodgieterijhouder en dichter

David van Hoogstraten

Arts, taalkundige en dichter

Desiderius Erasmus

Priester, theoloog, humanist en schrijver

Diederik Liebergen

Arts en dichter

Dirck Buysero

Secretaris en dichter

Dirck Graswinckel

Rechtsgeleerde en letterkundige

Dirck Pietersz. Pers

Boekdrukker en dichter

Dirck Volkertszoon Coornhert

Theoloog, musicus, kunstenaar en schrijver

Dirk Adriaansz. van Disselburg

Dichter

Dirk Rafaelsz. Camphuysen

Predikant, kunstenaar en dichter

Dirk Schelte

Dichter

Dirk Smits

Dichter

Dominicus Baudius

Hoogleraar welsprekendheid, geschiedenis en rechten te Leiden

Edo Neuhusius

Rector en Neolatijns dichter

Elizabeth Wolff

Schrijfster en dichteres

Erycius Puteanus

Hoogleraar te Leuven

Everard Syceram

Raadsheer, vertaler en dichter

Everhard Meyster

Dichter

Florentius van Schoonhoven

Neolatijns dichter, burgemeester van Gouda

Franciscus Junius

Bibliothecaris te Leiden

Franciscus Planté

Predikant te Zevenbergen en in Brazilië

François Halma

Boekverkoper en dichter

François Snelling

Onbekend

Frans de Haes

Dichter en filoloog

Frans Godin

Dichter

Frans Greenwood

Schilder, graveerder en dichter

Frans Ryk

Blijspeldichter

Frans van Hoogstraten

Dichter en boekhandelaar te Rotterdam en Dordrecht

Frans van Steenwijk

Dichter en toneelschrijver

Fransina Jacoba Westrem

Dichteres

Geeraerd Brandt

Predikant, biograaf en geschiedschrijver

George Hendrik Petri

Predikant en dichter

Gerard Jacob Georg Bacot

Predikant, patriot en parlementariër

Gerard Outhof

Predikant en rector te Kampen

Gerard van Loon

Geschiedschrijver, penningkundige en dichter

Gerardus Vossius

Theoloog, taalkundige en geschiedschrijver

Gerbrand Adriaensz Bredero

Schilder en (toneel)dichter

Gezine Brit

Dichteres

Gijsbert Tysens

Dichter en toneelschrijver

Govert Bidloo

Dichter en hoogleraar in de geneeskunde te Leiden

Govert Klinkhamer

Zijdehandelaar en schrijver

Guilliam van Nieulandt

Schilder, graveur en dichter

Gysbert Japicx

Schoolmeester en dichter

Hadrianus Junius

Arts, geschiedschrijver, vertaler en Neolatijns dichter

Hadrianus Marius

Kanselier van Gelderland en Neolatijns dichter

Heiman Dullaart

Schilder en dichter

Hendrick Bruno

Dichter en conrector van de Latijnse school te Hoorn

Hendrick Laurensz. Spieghel

Taalkundige en dichter

Hendricus Vos

Luthers predikant en dichter

Hendrik Graauwhart

Diamantzetter en dichter

Hendrik Schim

Dichter

Hendrik Smetius

Arts en geleerde

Hendrik van Bracht

Koopman en (toneel)dichter

Hendrik van der Zande

Rechtsgeleerde en toneeldichter te Amsterdam

Hermannus Angelkot jr.

Apotheker en (toneel)dichter

Hermannus Angelkot sr.

Toneeldichter

Hermanus van der Burg

Broodschrijver

Hieronymus Sweerts

Boekhandelaar en dichter

Hubert Korneliszoon Poot

Landbouwer te Abtwoude en dichter

Hubertus Gregorius van Vryhoff

Rechtsgeleerde

Hugo de Groot

Rechtsgeleerde en schrijver

IJsbrand Vincent

Papierhandelaar en dichter

J.C. Wystrat

Onbekend

Jacob Campo Weyerman

Schilder en schrijver

Jacob Cats

Advocaat en dichter

Jacob de Ryck

Blijspeldichter

Jacob de Witt

Burgemeester en regent van Dordrecht

Jacob Duym

Historicus en dichter

Jacob Lescailje

Uitgever, boekhandelaar en dichter

Jacob Schotte

Burgemeester van Middelburg

Jacob Steendam

Dichter en historicus

Jacob van Maerlant

Dichter

Jacob Westerbaen

Heer van Brantwyck-en-Ghysbelant, arts, predikant en dichter

Jacob Willemsen

Kieshier en dichter

Jacob Zeeus

Notaris, secretaris en dichter

Jacobus Arminius

Predikant en hoogleraar te Leiden

Jacobus Bellamy

Patriot en dichter

Jacobus Eyndius

Gouverneur van Woerden

Jacobus Heyblocq

Rector van de Latijnse school te Amsterdam

Jacobus Kantelaar

Politicus en schrijver

Jacobus Revius

Hoogleraar te Leiden, predikant, historicus en dichter

Jacobus Storm

Conrector van de Latijnse school te Haarlem

Jacques van Musschert

Dichter

Jan Baptista Wellekens

Schilder en dichter

Jan de Cerf

Heer van Oud Beijerland, Burgemeester en dichter te Rotterdam

Jan de Groot

Advocaat en dichter te ’s Gravenhagen

Jan de Kruijff sr.

Dichter

Jan de Kruyff jr.

Advocaat en dichter

Jan de Marre

Zeeman, dichter en directeur van de Amsterdamse Schouwburg

Jan de Regt

Koopman en dichter

Jan Goeree

Graveur en schilder

Jan Harmensz. Krul

Boekhandelaar en (toneel)dichter

Jan Jacobz. Schipper

Boekhandelaar te Amsterdam en dichter

Jan Jakob Schultens

Hoogleraar in de godgeleerdheid en Oosterse talen

Jan Jansz. Starter

Dichter te Leeuwarden en Amsterdam

Jan Klinkenberg

Knecht van Kunst wordt door arbeid verkregen

Jan Lemmers

Toneeldichter

Jan Luyken

Graveur en dichter

Jan Norel

Dichter

Jan Six

Dichter en burgemeester van Amsterdam

Jan van Arnhem

Heer van Roosendaal en verzamelaar

Jan van der Noot

Dichter

Jan van der Rosieren

Koopman en dichter

Jan van der Veen

Apotheker en dichter te Deventer

Jan van Gijsen

Wever en (brood)schrijver

Jan van Hoogstraten

Boekhandelaar en dichter

Jan van Hout

Secretaris van Leiden en dichter

Jan van Royen

Beschermheer van Kunst wordt door arbeid verkregen

Jan van Scorel

Schilder en tekenaar

Jan Vos

Glazenmaker en dichter te Amsterdam

Jan Zoet

Dichter

Janus Doesa

Staatman, advocaat, dichter en bibliothecaris te Leiden

Janus Dousa jr.

Bibliothecaris te Leiden

Janus Gruterus

Filoloog, verzamelaar, dichter en bibliothecaris te Heidelberg

Janus Secundus

Humanist en Neolatijns dichter

Jason Pratensis

Geneesheer te Zierikzee

Jasper Lemmers

Toneeldichter

Jeremias de Decker

Dichter

Jeronimo de Bosch

Apotheker en letterkundige

Jetske Reinou van der Malen

dichteres

Joachim Oudaen

Tegelbakker en dichter

Joan Blasius

Advocaat, vertaler en (toneel)dichter

Joan de Haes

Dichter

Joan Jacob Mauricius

Diplomaat, gouverneur in Suriname, vertaler en dichter

Joan Steengragt

Bewindvoerder van de Oost Indische Compagnië te Zeeland en penningmeester van Middelburg

Joan van Broekhuizen

Luitenant, filoloog en dichter

Joan van Paffenrode

Vrijheer van Ghussigny en toneeldichter

Joan Vermeulen

Dichter

Joannes Antonides van der Goes

Dichter, toneelschrijver en vertaler

Joannes Badon

Burgemeester en dichter

Joannes van Spaan

Dichter

Joannes van Zuren

Burgemeester van Haarlem

Joannes Vollenhove

Predikant en dichter te Den Haag

Johan Baptista Houwaert

Raad en rekenmeester van Brabant en dichter

Johan de Brune

Staatsman en dichter

Johan de Witt

Raadspensionaris

Johan Frederik Gronovius

Filoloog, jurist en hoogleraar te Leiden

Johan Pieter Broeckhoff

Koopman en dichter

Johan van den Broucke

Advocaat en hoogleraar

Johan van der Marck

Raad, burgemeester en hoofdschout te Leiden

Johan van Nijenborch

Dichter

Johannes Brandt

Predikant en dichter

Johannes Cools

Rechtsgeleerde, geschiedschrijver en Neolatijns dichter te Hoorn

Johannes Haverkamp

(Toneel)dichter

Johannes le Francq van Berkhey

Arts, schilder en dichter

Johannes Meursius

Classicus en geschiedschrijver

Johannes Polyander Kerckhoven

Hoogleraar in de godgeleerdheid te Leiden

Johannes Rutgers

Advocaat, gezant van het Zweedse hof te ’s Gravenhage, filoloog en Neolatijns dichter

Johannes Sambucus

Neolatijns dichter

Johannes Stalpart van der Wiel

Priester en dichter

Johannes van Braam

Boekhandelaar

Joos Lambrechts

Schoolmeester, graveur, lettergieter, drukker en schrijver

Joost van den Vondel

Winkelier en dichter

Joost van Geel

Schilder en dichter

Josephus Justus Scaliger

Hoogleraar te Leiden, humanist en dichter

Juliana Cornelia de Lannoy

Dichteres

Julius Caesar Scaliger

Humanist

Justus Lipsius

Filoloog en geschieschrijver

Karel van Mander

Schilder en dichter te Haarlem

Karel Verloove

Dichter, lied- en toneelschrijver

Katharina Lescailje

Boekhandelaar, vertaler, dichteres te Amsterdam

Kornelis Boon van Engelant

Baljuw en dichter

Kornelis van Arkel

Remonstrants predikant

Kornelis Westerbaen

Predikant en dichter

Laevinus Torrentius

Humanist, tweede bisschop van Antwerpen en Neolatijns dichter

Lambert (Paludanus) van den Broek

Vertaler en (toneel)dichter

Lambert Bidloo

Apotheker en dichter

Laurens Bake

Dichter

Laurens Janszoon Coster

Boekdrukker

Laurens Reael

Bewindhebber en gouveneur-generaal van de V.O.C.

Laurentius Steversloot

Predikant en dichter

Leonard de Fuyter

(Toneel)dichter

Lucas Trip

Burgemeester en dichter

Lucretia Wilhelmina van Merken

Toneelschrijver en dichter

Ludolph Smids

Arts, oudheidkundige en dichter

Lukas Pater

Koopman en dichter

Lukas Rotgans

Dichter

Marcus van Vaernewyck

Rederijker en geschiedschrijver

Marcus Zuerius Boxhorn

Geschiedschrijver en hoogleraar te Leiden

Margaretha van Godewijck

Graveerster, schilderes en dichteres

Margaretha van Oostenrijk

Hertogin van Savoye en landvoogdes van de Nederlanden

Maria Tesselschade Roemers Visscher

Dichter

Martinus Hamconius

Geschiedschrijver

Mattheüs Brouërius van Nidek

Schrijver en dichter

Mattheus Gansneb Tengnagel

Dichter

Matthijs Balen

Dichter en stedenbeschrijver

Matthijs de Castelein

Priester en rederijker te Oudenaarde

Matthijs van der Merwede

Heer van Clootwijck en dichter te Dordrecht

Melis Stoke

Klerk van Floris V en schrijver

Nicolaas Bulius

Arts, polyglot en dichter

Nicolaas Heinsius

Dichter, classicus en gezant van Christina van Zweden

Nicolaas Simon van Winter

Handelaar, toneelschrijver en dichter

Nicolaas Versteeg

Koopman en dichter

Nicolaus Grudius

Kassier van de staten van Brabant en dichter

Otto van Veen

Hofschilder van Alexander Farnese, hertog van Parma

Paulus Merula

Advocaat, classicus en geschiedschrijver

Peeter Heyns

Schoolmeester en dichter

Peter Scholier

Schepen en schrijver

Petreius Tiara

Arts en hoogleraar Grieks in Douai, Leiden en Franeker

Petronella Moens

Dichteres en schrijfster

Petrus Baard

Geneesheer en dichter te Leeuwarden

Petrus Bertius

Hoogleraar te Leiden

Petrus Datheen

Vertaler en voorzitter van de Synode van Dordrecht

Petrus Francius

Hoogleraar welsprekendheid, geschiedenis en Grieks aan het Atheneum Illustre

Petrus Johannes Kasteleijn

Apotheker en (toneel)dichter

Petrus Paulus Rubens

Schilder

Petrus Schaak

Predikant en geleerde te Amsterdam

Petrus Scriverius

Oudheidkundige, filoloog en dichter

Petrus van der Straten

Secretaris van Goes en Neolatijns dichter

Philip Malfait

(Toneel)dichter

Philip Sweerts

Toneelschrijver en dichter

Philippus d’Orville

Oudheidkundige

Philips van Marnix van Sint Aldegonde

Diplomaat, geleerde, schrijver en Antwerps buitenburgemeester

Piërius Winsemius

Hoogleraar in de welsprakendheid en de geschiedenis te Franeker

Pieter Boddaert

Advocaat, commissaris, secretaris, griffier en dichter

Pieter Bor

Notaris en geschiedschrijver

Pieter Burman

Classicus

Pieter Cornelisz. Hooft

Drost van Muiden, geschiedschrijver en dichter

Pieter de Groot

Pensionaris en Nederlands gezant in Zweden en Frankrijk

Pieter de la Rue

Rekenmeester en dichter

Pieter Hogerbeets

Arts en Neolatijns dichter

Pieter Langendijk

Damastwever en (toneel)dichter

Pieter le Clercq

Commissaris van de Staten-Generaal, geschiedschrijver en dichter

Pieter Leonard van de Kasteele

Politicus, patriot en dichter

Pieter Leuter

Steenhouwer en dichter te Rotterdam

Pieter Nieuwland

Zeevaartkundige en dichter

Pieter Nuyts

Vertaler, (toneel)dichter, schout en directeur van de Amsterdamse Schouwburg

Pieter Rabus

Praeceptor en dichter

Pieter van den Bosch

Dominee en dichter

Pieter Verhoek

Dichter en marmerschilder te Amsterdam

Pieter Verleus

Koopman en dichter

Pieter Vlaming

Dichter

Pieter Vreede

Patriot, lakenfabrikant te Tilburg en (toneel)dichter

Reinier Neuhusius

Rector te Alkmaar en Neolatijns dichter

Reyer Anslo

Dichter

Rhijnvis Feith

Schrijver en dichter

Robert Keuchenius

Roemer Visscher

Koopman en dichter

Romeyn de Hooghe

Schilder, graveur en dichter

Salomon van Til

Predikant te Dordrecht

Samuel Ampzing

Predikant en dichter te Haarlem

Samuel Coster

(Toneel)dichter

Samuel van Hoogstraten

Schilder en dichter

Sara Maria van der Wilp

Dichteres

Sibylle van Griethuysen

Dichteres

Sijbrand Feitama

Koopman, schilder en dichter

Simon Abbes Gabbema

Geschiedschrijver van Friesland en Leeuwarden

Simon de Vries

Vertaler, prozaschrijver en dichter

Simon Doekes

Dichter en koopman

Simon Eikelenberg

Geschiedschrijver en dichter

Simon Schijnvoet

Bouwmeester, tekenaar, graveerder en verzamelaar

Simon van der Waal

Dichter

Theodoor Rodenburg

Diplomaat en toneeldichter

Theodoor van Snakenburg

Rechtsgeleerde en dichter te Leiden

Theodorus Schrevelius

Rector van de Latijnse school te Leiden

Theodorus Velius

Schrijver van de ‘Chroniek van Hoorn’

Tieleman Jansz. van Bracht

Predikant en dichter te Dordrecht

Tobias Gutberleth

Letterkundige

Volkerus van Oosterwyck

Predikant en dichter

Willem Baudart

Protestants theoloog

Willem Bilderdijk

Dichter en geleerde

Willem d’Orville

Predikant en dichter

Willem de Groot

Rechtsgeleerde en letterkundige

Willem G. van Focquenbroch

(Toneel)dichter

Willem Goeree

Boekhandelaar te Middelburg

Willem Ogier

Toneeldichter te Antwerpen

Willem op den Hooff

Medicus en vertaler

Willem Spiring

Vertaler

Willem van der Borcht

Dichter

Willem van der Hoeven

(Toneel)dichter en koffiehuishouder

Willem van der Pot

Dichter

Willem van Heemskerk

Dichter en glasetser

Zacharias Heyns

Boekdrukker en dichter