MENU

Adriaen van de Venne

Schilder en dichter

Delft 1589 – Den Haag 1662
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1720
Artikel
Geen
DBNL-profiel