MENU

Adriaen van der Vliet

Dichter

Rotterdam 1707 – Rotterdam ca. 1777
Schilder
Dionys van Nymegen
Datering
1732 – 1737
Artikel
Geen
DBNL-profiel

Op de beeltenis van den heere Adriaen vander Vliet.
Door de Kunstryken Schilder Dionys van Nymegen Geschilderd. 

Nymegen maelde dus myn’ Kunstvriendt Vander Vliet,
Wiens zang beluistert word door vliet- en veldgodinnen,
Terwyl zijn heldeluit en streelend herderriet,
Door vloeijend dichtmuzyk, elks gunst en aendacht winnen.
De Roode onthoud hem des geen’ welverdienden lof,
Maer zet zyn beeldt te pronk in Febus lauwerhof.

Dirk Smits (1737), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 147.