MENU

Anna Rethaan

Dichteres

Middelburg 1684 – Middelburg 1729
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1732 – 1737
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel

Dus maalde Quinkhard ’t beeld der schrandere Rethaan,
Reeds in haar morgen zoet op waereldwyze blaên;
Maar in haar middag op ’t gedurig onderzoek
En ’t welbeleven van de wysheid uit Gods Boek.
in haren avondstond sloeg zy, vol hemelvier
En kunst, haar handen aan de Godgewyde lier,
Totdat de duistre nacht, by haar te vroegen dood,
Die zuivre dichtaêr en ’t voorbeeldig leven sloot.

Pieter Boddaert (1737), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 145.

 

Het portret dat van Anna Rethaan in het Panpoëticon Batavûm was opgenomen, is (vooralsnog) niet gevonden. Dit moderne alternatief werd gemaakt door illustrator en beeldend kunstenaar Gerard Vroon.