MENU

Arnold Hoogvliet

Dichter

Vlaardingen 1687 – Vlaardingen 1763
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1732 – 1733
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel

Op de Afbeelding van den heer Arnold Hoogvliet.

Aenschouw hier ’t siersel van het Panpoëticon;
’t Is wakkre Hoogvliet, die, in Nederduitsche dichten,
De Roomsche feesten zong, en als een heldre zon
Den Duitschen Zangberg met haer stralen voor blyft lichten.
De Godvrucht eert den heldt, om Abrams heldenwerk,
En schryft zyn’ naem en lof aen ’t hoog gewelf der Kerk.

Adriaen vander Vliet, Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 166.

 

Het portret dat van Arnold Hoogvliet in het Panpoëticon Batavûm was opgenomen, is (vooralsnog) niet gevonden. Dit moderne alternatief werd gemaakt door illustrator en beeldend kunstenaar Gerard Vroon.