MENU

Cornelis van der Pot

Koopman en dichter te Rotterdam

Rotterdam 1707 – Rotterdam 1729
Schilder
Dionys van Nymegen
Datering
1732 – 1735
DBNL-profiel

Op de Afbeelding van den heere Kornelis vander Pot,
In zyn Eds. leeven Lid van ’t Konstgenootschap Onder de Spreuk:
Natura et Arte.

Natuur heeft Vander Pot met yver, en verstand,
En zuivre deugd bezield; de Kunst boodt hem de hand,
Op dat hy ’t steile pad der eedle weetenschappen,
In zyne blonde jeugd, manmoedig op zou stappen:
Maar ach! de Dood heeft ons dien Letterheld benyd.
Ziet hier zyn beeltenis Apolloos Choor gewydt.

Bernardus de Bosch (1735), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 89.