MENU

Frans de Haes

Dichter en filoloog

Rotterdam 1708 – Rotterdam 1761
Schilder
Dionys van Nymegen
Datering
1732 – 1771
DBNL-profiel

Op de afbeelding van den heere Frans de Haes.

De Haes, die zich niet kreunt aen ’s werelds woest getier,
Is hier gelegert in de schaêuw’ van loflauwrier:
Als hy is afgeslooft van ’t rennen, ginds en weder,
Door handeläkkers of den ruimen lettertuin,
Stygt hy, met éénen sprong’, op Pindus hooge kruin,
En vlyd zich in den schoot der zanggodinnen neder.

Dirk Smits (1735), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 118.