MENU

Gerbrand Adriaensz Bredero

Schilder en (toneel)dichter

Amsterdam 1585 – Amsterdam 1618
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1720
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend (foto Documentatiecentrum Rijksmuseum); voorheen collectie V. Rappard (1981)

Grafschrift van Garbrandt Breedero &c.

Die elk deedt lachen, wordt hier nu van elk beschreit.
Hy dwong het volk door klucht te luistren naar hun plichten.
Zoo baard’ hy deugdt door jok, dat errenst wierdt ontzeidt.
Wie dat geen Preekstoel vreest, heeft vrees voor hekeldichten.

Jan Vos (1662), in: Alle de Gedichten I.