MENU

Hendrik Schim

Dichter

Maassluit 1695 – Maassluis 1742
Schilder
Dionys van Nymegen
Datering
1732 – 1738
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel

Op de Beeltenis van den heere Hendrik Schim

De kristen Flakkus, die zyn Serafynenveer
Doopte in de Heilbron, om met vloeiende gedichten,
Tot ’s Heilants heerlykheit en eeuwigduurende eer,
De schoone Kerkbruit aan zyn’ yver te verpligten;
De vlugge Schim, wien ’t vuur der Kunst uit d’oogen straalt,
Werdt dus door Diönys naar ’t leven afgemaalt:
Die zwygende Poëet kan woordenschilders treffen;
Maar stryk, ô Maasäpel, ’t penseel van ’t zonnevier,
En schilder hem om ’t hooft een’ Paradyslaurier;
Op dat men zyn verdienste en d’uwe moog’ verheffen.

Arnold Hoogvlieg, Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 88.