MENU

Jan Baptista Wellekens

Schilder en dichter

Aalst 1658 – Amsterdam 1726
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1720
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
Artikel
Geen
DBNL-profiel

Op de afbeelding van wylen den heere Jan Baptista Wellekens.

Des Amstels Theokryt, voor wiens bevallig Dicht
Al ’t Veldpoëtendom met diepen eerbied zwicht;
De groote Wellekens, hier door ’t penseel herboren,
Zet Neêrlands Helikon een’ nieuwen luister by.
“De schoonste kunstkroon sier’ (dus juichten al de Choren,)
Deez’ Vader der volmaakte Arkader Poëzy!”

Studio Fovetur Ingenium (1734), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 99.