MENU

Jan de Marre

Zeeman, dichter en directeur van de Amsterdamse Schouwburg

Amsterdam 1696 – Amsterdam 1763
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1732 – 1734
DBNL-profiel

Op de Afbeelding van den Heere Jan de Marre;
Door denzelfden Heere J.M. Quinkhard kunstig afgemaald.

Men zie, indien Natuur alleen kan Dichters vormen,
Dat wonder in De Marre, ons hier verdeeld, volwrocht.
Deze Amstelzwaan, gekweekt in de opgeruide stormen,
Beschaamt de Goesche Zwaan, door grootscher Watertogt,
Den Batavier ter eere, aan Javaas kunst te zingen.
Waakt, Treurspeldichters! dees zal den prys ontwringen.

Studio Fovetur Ingenium (1734), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 101.