MENU

Jan de Regt

Koopman en dichter

Amsterdam 1665 – Amsterdam 1715
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1732
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel