MENU

Jan Goeree

Graveur en schilder

Middelburg 1670 – Amsterdam 1731
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1720
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend (foto Documentatiecentrum Rijksmuseum); voorheen collectie V. Rappard (1981)
DBNL-profiel