MENU

Jan Jakob Schultens

Hoogleraar in de godgeleerdheid en Oosterse talen

Franeker 1716 – Leiden 1778
Schilder
Albertus Jacobus Besters
Datering
ca. 1794
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel