MENU

Johannes van Braam

Boekhandelaar

Dordrecht 1677 – Dordrecht 1751
Schilder
Jan Maurits Quinkhard en Aert Schouman
Datering
(1732 – 1771) en (1732 – 1739)
Vindplaats
Onbekend
Artikel
Geen
DBNL-profiel

Op de Afbeelding van den heere Joannes van Braam.

Apelles Schouman, trof Van Braam, dus naar het leven;
Dat Merwe Apol, waaruit het schittrend Kunstvuur straalt.
Zijn geestig brein heeft hij zelf ’t heerlijkste afgemaalt
In Huwlijkzangen, door geen kunst voorbij te streven:
De blijde Liefde klapt de wikjes op zijn’ toon,
En Schijnvoets Kabinet bewaert zijn gloriekroon.

Joannes Vermeulen (1739), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 194.