MENU

Joannes van Spaan

Dichter

Rotterdam 1720 – Amsterdam 1789
Schilder
Nicolaas Reyers
Datering
1772
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel

Byschrift op de Afbeelding
Van Den
Weleerwaardigen En Zeer Geleerden Heere!
Joännes Van Spaan
Waardig Evangeliedienaar der Gemeinte J:C: in s gravenhaage
Berustende in het
Pan Poeticon Batavum.

We aanschouwen hier het puik der tempel-radenaaren,
Die ’t vorstlyk s gravenhaag door leer en leven sticht:
Van Spaan! Die op de wys der juichende eng’lenschaaren,
Jehova’s glorie zingt, in Neerlands maatgedicht
Lang leef dees wakkre man! zoo zal de Godsdienst bloeien,
En de Ed’le Poëzy in hooger aanzien groeien.

24 maart 1774
Door: Anna van der Aa de Sterke (UBL LTK 2098, f.40r)

24 maart 1774