MENU

Joost van den Vondel

Winkelier en dichter

Keulen 1587 – Amsterdam 1679
Schilder
Tweemaal door Arnoud van Halen en ('in zijnen laatsten leeftijd' door) Jan Maurits Quinkhard
Datering
(1700 – 1720) en (1732 – 1739)
Vindplaats
Huidige verblijfplaats onbekend. Een exemplaar werd op 12 oktober 2023 geveild in Parijs.
DBNL-profiel

Dit ’s Vondel, d’ Aertspoëet, de Fenix van zijn’ tijdt;
De fiere Rijnzwaan; ’t licht van Neêrlandts Hooftpoëten;
Met Pallas brein bezielt, van Febus geest bezeten;
De Dichtkunst heeft zijn’ Naam aan d’eeuwigheid gewijdt.
Spaar ’t schittrend diamant om dezen Heldt te sieren;
Want Febus schonk Hem zelf zijn heilige Laurieren.

Joan Vermeulen (1739), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 173.