MENU

Lambert Bidloo

Apotheker en dichter

Amsterdam 1638 – Amsterdam 1724
Schilder
Arnoud van Halen (tweemaal, 'in onderscheidene Leevensstanden')
Datering
1700 – 1732
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel

Aan Lambert Bidloo (fragment).

Zo rent gy schrandre man door alle letterperken,
Vaar voort, de prys hangt op, voor uw doorluchte werken,
Een prys van grooter nut, voor die het recht waardeert,
Als naa ’t Olimphiesch spel den helden wierd vereerd.

Pieter Langendijk (1751),  De gedichten, deel 3, 131.