MENU

Laurens Bake

Dichter

Amsterdam ca. 1650 – Amsterdam 1702
Schilder
Arnoud van Halen, verbeterd door Jan Maurits Quinkhard
Datering
(1700 – 1720) en (1732 – 1746)
Vindplaats
Boris Wilnitsky Fine Arts, Wenen (2016)
DBNL-profiel

Op de afbeelding van den heere Laurens Bake,
Heere van Wulverhorst enz. enz.

Dit’s Baak, der Dichtren Baak, die van Gods geest bezeten,
Door onnavolgbre Poëzij,
Op ’t heilig woord geschoeid, den Grootvorst der Poëeten
In kracht en schoonheid streeft voorbij.
Wat eerkroon voegt’s Mans hoofd, om ’t naar waardij te sieren?
Een krans van eeuwige Lauwrieren.

Lambert van den Broek (1736), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 129.