MENU

Lukas Pater

Koopman en dichter

Amsterdam 1707 – Amsterdam 1781
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1732 – 1735
DBNL-profiel

Weêrklank ter afbeeldinge van den heere Lucas Pater.

Dit ’s Pater, die al vroeg, door zuivre Poëzy
In Gracchus dood zyn’ naam beroemd maakt aan het Y.
Apol, schoon uwe gunst mij ook ten Zangberg noodde
’t Is vruchtloos; ‘k zie de kiel van myne hoop gestrand:
Die Zoon verkrygt den prys, tot eer van Amstelland,
En siert het Dichtrenkoor van Kunstmeceen de Roode.

Jan de Marre (1735), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 79.