MENU

Nicolaas Versteeg

Koopman en dichter

Rotterdam 1700 – onbekend 1773
Schilder
Dionys van Nymegen
Datering
1732 – 1739
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
Artikel
Geen
DBNL-profiel

Op de afbeelding van mynen kunstgenoot den heer Nikolaes Versteeg.

Al slooft, en slaeft, en draeft Versteeg, schier al den dag,
Ten dienst der koopmanschap, met yverende zinnen,
Vergeet hy echter niet den dienst der Zanggodinnen,
Maer leeft, wanneer ’t zyn geest, in rust, gebeuren mag
In maetgezang den lof der Dichtkunst uit te meten,
Des prykt zyn beeltenis in ’t midden der Poëten.

Lucas Pater (1739), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 164.