MENU

Pieter Boddaert

Advocaat, commissaris, secretaris, griffier en dichter

Middelburg 1694 – Middelburg 1760
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1735
Vindplaats
Privécollectie, geveild maart 2021 te Hilversum
Artikel
Geen
DBNL-profiel

Op het afbeeldsel van den welëdelen heere,
Den heere Mr. Pieter Boddaert Cornelisz.
Griffier des edelmogenden leenhofs van vlaanderen, en zeeraads in zeeland. 

Wie Boddaert kennen wil, den schranderen Griffier,
Beschouwe in dit tafreel de trekken van zyn weezen:
De Godsvrucht kroont zyn hoofd met heiligen lauwrier,
Terwyl ’s Mans eedle deugd in Zeeland word geprezen.
Zyn Zangster, die altoos een lust der Christnen was,
Koos David tot Apol, en Sion tot Parnas.

Lukas Pater (1736), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 122.