MENU

Pieter le Clercq

Commissaris van de Staten-Generaal, geschiedschrijver en dichter

Naarden 1692 – Den Haag 1759
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1732 – 1734
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel

Op de Afbeelding van den heere Pieter le Clercq.

Minerves waerdste Tolk, die elk doet watertanden
Naar ’t geurigst ooft der Britsche en Gauler Boekwarenden;
De Apol des Ysfelstrooms, Geleerdheids Roem, Le Clercq;
De stoute Apelles van de vreugd der Huwlykszalen
Wierd, toen hy zedig schuwde in Beeldtenis te pralen,
Door Quinkhard dus gewyd in aller Dichtren Kerk.

Studio Fovetur Ingenium (1734), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 45.