MENU

Sara Maria van der Wilp

Dichteres

Amsterdam 1716 – Amsterdam 1803
Schilder
Nicolaas Reyers
Datering
1774
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend

Het portret dat van Sara Maria van der Wilp in het Panpoëticon Batavûm was opgenomen, is (vooralsnog) niet gevonden. Dit moderne alternatief werd gemaakt door illustrator en beeldend kunstenaar Gerard Vroon.