MENU

Maria Tesselschade Roemers Visscher

Dichter

Amsterdam 1594 – Amsterdam 1649
Schilder
Arnoud van Halen (‘Van deeze en de voorige Dichteresse heeft de Heer van Halen ook geen Afbeeldsels kunnen magtig worden, en heeft daerom, voor ijder van haer, een Gedenkstuk gemaeld')
Datering
1700 – 1720
Vindplaats
Huidige verblijfplaats UB Leiden