MENU

Arnold Moonen

Predikant, taalkundige en dichter

Zwolle 1633 – Deventer 1711
Schilder
Arnoud van Halen, verbeterd door Jan Maurits Quinkhard
Datering
(1700 – 1720) en (1732 – 1771)
Vindplaats
Huidige verblijfplaats van beide Panpoëticon-portretten onbekend
DBNL-profiel

Op de Afbeelding van den heere Arnold Moonen.

Dit ’s Godts Orakeltolk, de Kunstgeleerde Moonen;
Wiens toonen rijzen, als een schoonste dageraet,
In Herderszangen; daar de Kunst verstomt voor staat!
Dus vlecht dees Theokrijt zichzelven lauwerkroonen.
Zijn zang verrukt elks oor door ’t hemelsch maatgeluit.
Dus dooft dees Kunstzon ’t licht der mindre starren uit.

Joan Vermeulen (1739), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 191.