MENU

Bernardus de Bosch

Dichter en kunstbeschermer te Amsterdam

Amsterdam 1709 – Amsterdam 1786
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1732 – 1741
Artikel
Geen
DBNL-profiel

Op de beeldtenis van den heere Bernardus de Bosch.

De Bosch, de jongste Telg der Bybelpoëzy,
Die ’s Heilands waereldkomst zo grootsch heeft opgezongen,
Wiens lof en naam reeds zweeft op aller Dichtren tongen,
Pronkt dus in Beeldtnis door d’ Apel van ’t vlagryk Y.
Zyn Zangster streelt en sticht door haar Verlustigingen,
Ja voert het hart tot God door alle hemelkringen.

Lucas Pater (1741), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 156.