MENU

Claes Bruin

Dichter

Amsterdam 1670 – Amsterdam 1732
Schilder
Jan Maurits Quinkhard (?)
Datering
1732 – 1771
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel

Byschrift op de Afbeelding van den voortreflyken zededichter, den heere Claas Bruin,
Berustende in het Panpoëticon Batavûm. Thans behoorende aan den Heere Michiel de Roode.

Zo trof van Blommen ’s Licht der Zedepoëzy,
Den Duitschen Seneca, den Cebes van het Y,
Den onvermoeiden Bruin, die ieders hart en ooren
Met zich ten hemel voert in de opperste englenchoren.

Studio Fovetur Ingenium, Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 31.