MENU

Geeraerd Brandt

Predikant, biograaf en geschiedschrijver

Amsterdam 1626 – Amsterdam 1685
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1720
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel

Op de afbeelding van den heere Geeraerdt Brandt. 

Dit’s Brandt, wiens schrander brein, met kunst en zedigheit,
De Kerkhervorming heeft, door kracht en taal, beschreven.
De Ruiter, zoo vol moedt, als oordeel en beleit,
Den grootsten Waterheldt; door ’t al voor plagh te beven,
Heeft hij vereeuwigt door zijn pen. Gansch Nederlandt
Roemt zijne Dichtkunst, taal, en stijl en vlugh verstandt.

Joan Vermeulen (1739), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 195.