MENU

Gysbert Japicx

Schoolmeester en dichter

Bolsward 1603 – Bolsward 1666
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1732
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
Artikel
Geen
DBNL-profiel