MENU

Hendrick Bruno

Dichter en conrector van de Latijnse school te Hoorn

Middelie 1617 – Alkmaar 1664
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1720
DBNL-profiel

Twee knopen naeyt gy mijn met vele steeken aen,
‘k Heb u te danken dat gy’t voor my hebt gedaen:
En soo ik wederom u kan met nayen paejen:
Twee knoopen sal ik u, met eene steeck aen naejen.

Pieter Elsevier (1667), `Den Po[…]t Bruno aen een Dienst-maegt, die hem twee Knoopen aen sijn Wambays naeyden, zeyt:’. In: Den lacchenden Apoll.