MENU

Jacobus Heyblocq

Rector van de Latijnse school te Amsterdam

Amsterdam 1623 – Amsterdam 1690
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1732
DBNL-profiel