MENU

Jacobus Storm

Conrector van de Latijnse school te Haarlem

Gouda ca. 1663 – Haarlem 1707
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1732 – 1771
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
Artikel
Geen
DBNL-profiel