MENU

Jetske Reinou van der Malen

dichteres

Leeuwarden 1687 – Leeuwarden 1752
Schilder
Jan Maurits Quinkhard of Matthijs Accama
Datering
1732 – 1738
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend

Dus maelt de Vriesche Apel de Sapho van zyn Land;
Den roem van haare kunnen, in Poëzy ervaaren:
’t Is Vander Malen, die, beroemd door vlug verstand,
Van Deugd en Godsvrucht word bekranst met lauwerblaêren:
Dies zy met recht verdient het Helicons Meceen,
In Neêrlands Dichtchoor haar een hooge plaats verleen’.

Lucas Pater (1738), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 155.