MENU

Petrus Francius

Hoogleraar welsprekendheid, geschiedenis en Grieks aan het Atheneum Illustre

Amsterdam 1645 – Amsterdam 1704
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1720
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel

Op de Afbeelding van den heere Petrus Francius,
Hoogleeraar in de historien, welsprekentheit en Grieksche tale, in de doorluchtige schole te Amsterdam. 

Dus heeft de Schilderkunst ons Francius vertoont:
Maar niet zijn Hemelsch brein; zoo als ’t, met zeelaurieren,
Den grootsten Waterheldt, de Ruiter, heeft gekroont,
En trotsch aan d’ eeuwigheit gewijdt op zijn papieren.
Dit is de Fenix der welsprekentheit aan ’t IJ,
’t Sieraat der eedle Roomsche, en Grieksche Poëzij.

Joan Vermeulen (1739), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 37.