MENU

Petrus Paulus Rubens

Schilder

Siegen 1577 – Antwerpen 1640
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1720
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
DBNL-profiel

Wie isser oyt gheweest van over hondert jaeren
Die soo in d’edel Const van teeck’nen was ervaren?
En in Poëtery, jae alderhande tael
In’t leven ende spraeck hy wist het altemael.
Hoe wonder wist hy niet van als te inventeren
Een schat-kist voor de jeucht om jevrich naer te leeren:
Hoe wonder heeft hy niet het licht van sijn verstandt
Ontsteken aen t’pinceel van Titiaen in brandt.
Hy was in sin soo fray in groot en cleyn figuren
In Landtschap heel plaisant, wist alles uyt te vueren.
Gaet naer’t Escoriael in Spanien vermaert
Daer heeft sijn cloeck verstant het merck der Const ghebaert.
Hoe menich geestich quant can sijn verstant verscherpen
Als hy sijn Conste siet in d’edel stadt Antwerpen
In ons Lieffvrouwen Kerck, een recht Const Cabinet
Daer heeft hy menich stuck van sijn pinceel gheset.
Tot Brussel, Mechelen, tot Gendt en ander steden
Iae in Italien wordt sijn Schildry beleden
Te wesen d’uyterste dat naer het leven treckt
Die door de Edel Const het leven schier ontdeckt.

Cornelis de Bie (1662), Het gulden cabinet van de edel vry schilderconst.