MENU

Volkerus van Oosterwyck

Predikant en dichter

Delft 1602 – Delft 1675
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1732
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
Artikel
Geen