MENU

Willem Ogier

Toneeldichter te Antwerpen

Antwerpen 1618 – Antwerpen 1689
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1732
DBNL-profiel

Brabandsche Poësy gewoon werd uytgejouwd,
Maar gy, bezoek Ogiers, zoo gy my iets betrouwd;
Die, in zyn taal, en styl, en zedelyke Bloemen,
Meer Amsterdammer, als Antwerper, is te noemen
By wien niets ergelyk voor ’t allertederst oor,
In straf van ’t vuylste quaad der zonden komt te voor,
Waarom zyn Beeltenis, als waardig Neêrlands Digter,
In ’t Pan-Poëticon geëerd werd door den Stigter.

Lambert Bidloo, Panpoëticon Batavûm, 1720, 184.