MENU

Abraham de Haen

Dichter en tekenaar

Amsterdam 1707 – Amsterdam 1748
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1732 – 1740
Artikel
Geen
DBNL-profiel

Op de Afbeeldinge van den heere Abraham de Haen, den Jongen.

Dit is het wezen van vernuftigen De Haen,
Den roem van ’t Y, in dicht- en schilderkunde ervaren;
Met recht mag, in den rang van wakkre kunstenaaren,
Deeze eedle beeldtenis een hooge plaats beslaan:
Hy weet het scherpziende oog, en ’t luisterend oor te streelen;
Hy schildert met zyn pen, en spreekt met zyn penseelen.

Bernardus de Bosch (1740), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 207.