MENU

Uit de kast Specialisten introduceren de geportretteerden

Abraham Bogaert

Scheepsarts, apotheker, dichter op bestelling

Door Ton van Strien

Adam van Lintz

Een rijmende rekenmeester

Door Henk Looijesteijn

Adriaan Hoppestein

De `tweede Nazo’

Door Ton van Strien

Adriaan Pars

Geschiedenis als roeping

Door Ton van Strien

Adriaen Hoffer

Een `gans onder de zwanen’

Door Ton van Strien

Adrianus Reland

Veraf en toch dichtbij

Door Jan Noordegraaf

Adrianus van Royen

Berucht leraar, beroemd dichter

Door Ruben E. Verwaal

Aernout van Overbeke

De grappende advocaat

Door Ivo Nieuwenhuis

Andries Pels

Toneel- en taaltheoreticus

Door Nicoline van der Sijs

Anna Insma

De onbekende Anna

Door Lieke van Deinsen

Anna Maria van Schurman

‘Eene jonkvrouw van wonderlicke geleertheid’

Door Pieta van Beek

Anna Rethaan

‘Zy was een Christen’

Door Gitte Vertommen

Anna Roemersdochter Visscher

Ambities en tactiek

Door Lia van Gemert

Anselmus Boëtius de Boodt

De Brugse Leonardo?

Door Karel Porteman

Anthony Janssen

Zelfvoorzienende zestigplusser

Door Nina Geerdink

Arnold Hoogvliet

De idylle van de warme broodjes

Door Lia van Gemert

Arnold Houbraken

Schilder, biograaf en kritisch denker

Door Ton van Strien

Arnold Moonen

Ook een herder-dichter past bescheidenheid 

Door Els Stronks

Arnoud van Halen

'Zonder Meester een Meester in ’t Pinçeel en Poësy'

Door Josephina de Fouw

Aubertus Miraeus

Gevierd compilator en biobibliograaf

Door Steven Van Impe

Balthasar Bekker

Al de wereld mag het weten

Door Henk Looijesteijn

Balthazar Huydecoper

D’eer der Kunst en Taal

Door Roland de Bonth

Betje Wolff

Satirisch en sprankelend

Door Marijke Meijer Drees

Bonaventura Peeters

‘uytnemende Zee-Schilder ende soet-bloeyenden Poët’

Door Timothy De Paepe

Bonaventura Vulcanius

Ontsluiter van het Gotisch

Door Nicoline van der Sijs

Caspar Brandt

Dominee, dichter en historicus

Door Steff Nellis

Caspar van Kinschot

Van het vuur gered

Door Alan Moss

Catharina Questiers

Een plek op de dichtersberg

Door Lia van Gemert

Christina Leonora de Neufville

De vrouwelijke Voltaire

Door Lieke van Deinsen

Christoffel Plantijn

Een uitgever buiten categorie 

Door Dirk Imhof

Claas Bruin

Toneelschrijver en succesauteur uit de vroege 18de eeuw

Door Kornee van der Haven

Claude De Grieck

Vernieuwer van het Brusselse theater

Door Sofie Moors

Constantijn Huygens

De onvermoeibare

Door Ton van Strien

Cornelis de Bie

Begeesterde rederijker

Door Johanna Ferket

Cornelis Sweerts

Medestichter van de Amsterdamse liedschool

Door Sven Molenaar

Cornelis Udemans

Zeeuwse dichtersziel

Door Timothy De Paepe

Cornelis van Beveren

"Eenen gloed, dien men zelden ontmoet."

Door Alan Moss

David van Hoogstraten

Een van de zonen van Vondel

Door Gijsbert Rutten

Desiderius Erasmus

Een vreemde eend in de bijt

Door Ivo Nieuwenhuis

Dirck Buysero

‘Een krachtig beschermer der dichters’ 

Door Timothy De Paepe

Dirck Pietersz. Pers

Uitgever en schrijver met een neus voor literaire trends

Door Tine De Koninck

Dirck Volckertszoon Coornhert

Weet of rust

Door Arie-Jan Gelderblom

Dirk Raphaelsz. Camphuysen

Zingen voor een betere wereld

Door Riet Schenkeveld-van der Dussen

Dirk Schelte

Een leven op rijm

Door Riet Schenkeveld-van der Dussen

Dirk Smits

Stroompoëet schrijft koffietafelboek

Door Nelleke Moser

Dominicus Baudius

Een briljant drankorgel

Door René van Stipriaan

Erycius Puteanus

Een latinist die toch voor het Nederlands koos

Door Herman van Horen

Everard Meyster

Excentriekeling

Door Johanna Ferket

Florentius van Schoonhoven

De durf om wijs te zijn

Door Arnoud Visser

François Halma

Uitgever en kampioen voor de gereformeerde godsdienst

Door Ton van Strien

Frans de Haes

Dichter en taalkundige

Door Ton van Strien

Frans Godin

Nederlands en Neolatijns dichter

Door Karel Porteman

Frans Ryk

De verfranste veelvertaler

Door Lieke van Deinsen

Gerard Brandt

Makelaar in literaire roem

Door Arnoud Visser

Gerard Outhof

“Een schrander letterkenner’’

Door Roland de Bonth

Gerard van Loon

Penningkundig meesterbrein

Door Steff Nellis

Gerbrand Adriaenszoon Bredero

Amsterdammer

Door Jeroen Jansen

Gerrit Jacob George Bacot

Predikant-boer en dichtend patriot

Door Joris Oddens

Gijsbert Tysens

Een schrijver van hekelende blijspelen

Door Anna de Haas

Govert Bidloo

Arts en dichter

Door Ton van Strien

Guilliam van Nieulandt

Tussen Rome, Antwerpen en Amsterdam

Door Timothy De Paepe

Hendrik Graauwhart

Een voorbeeldelijk en godvruchtig dichter

Door Roland de Bonth

Hendrik Schim

Leerlooier, leerhandelaar en liefhebber van poëzie

Door Roland de Bonth

Hendrik van Bracht

Een Dordtenaar in het Dichterkunstpaleis

Door Roland de Bonth

Henrick Bruno

`Een zeer goed literateur en Poeet’

Door Ton van Strien

Hermannus Angelkot jr.

‘De ontmantelde apotheker’

Door Roland de Bonth

Hermannus Angelkot sr.

De dichtende apotheker

Door Roland de Bonth

Hermanus van den Burg

`In ’s Geldgods haat geboren’

Door Ton van Strien

Hieronymus Sweerts

De verzamelaar

Door Ton van Strien

Hubert Korneliszoon Poot

Dichter en boer

Door Nina Geerdink

Hugo de Groot

Geleerd multi-genie in een jungle van politieke spanningen

Door Jan Waszink

IJsbrand Vincent

Letterdief en literair executeur-testamentair

Door Lieke van Deinsen

Jacob Campo Weyerman

Berucht hekelschrijver

Door Peter Altena

Jacob Cats

Literaire reus met reputatieschade

Door Johan Koppenol

Jacob Duym

Pionier op het toneel

Door Johan Koppenol

Jacob Heyblocq

Geen hoogvliegende dichter

Door Ad Leerintveld

Jacob Lescailje

Schouwburgdrukker en dichter

Door Sofie Moors

Jacob Steendam

Propagandist voor een nieuwe wereld

Door Frans Blom

Jacob van Maerlant

Vader aller dichters

Door Bram Caers

Jacob Westerbaen

Man van het goede leven

Door Johan Koppenol

Jacob Zeeus

De redder van de Nederlandse Zangberg

Door Ton van Strien

Jacobus Bellamy

Een gevoelige ziel in een geweldig lichaam

Door Nelleke Moser

Jan de Kruijff sr.

Een ‘Leydsche Puikdigter’

Door Roland de Bonth

Jan de Kruyff jr.

Letterlievende genootschapsman

Door Roland de Bonth

Jan de Marre

Zeekapitein op rust aan de schrijftafel

Door Els Troosters

Jan de Regt

Bescheiden dichtertje

Door Anna de Haas

Jan Goeree

Graveur en amateurpoëet

Door Wouter de Vries

Jan Harmensz. Krul

Meester in multimediale ervaringen  

Door Feike Dietz

Jan Jacob Mauricius

Een cultureel ambassadeur avant la lettre

Door Kornee van der Haven

Jan Jakob Schultens

‘Hij heeft nog niets uitgegéven; doch is zeer geleerd’

Door Jan Noordegraaf

Jan Jansz. Starter

Van gelauwerd dichter tot armoedig historieschrijver

Door Nina Geerdink

Jan Klinkenberg

Gouverneur van het Pan

Door Lieke van Deinsen

Jan Luyken

Reizen door het land van deze tijd 

Door Feike Dietz

Jan Six

Burgemeester, schrijver en 'de hechte vriend van Rembrandt’

Door Geert Mak

Jan van Arnhem

Een bijzondere vriendschap

Door Sanne de Laat

Jan van der Noot

De eerste Nederlandse renaissancedichter

Door Sven Molenaar

Jan van Gijsen

De boertige weekbladschrijver

Door Anna de Haas

Jan van Hoogstraten

Schele Janus met het dubbele aangezicht

Door Elly Groenenboom-Draai

Jan van Hout

Sleutelfiguur in de Sleutelstad

Door Johan Koppenol

Jan van Scorel

Toonbeeld van de renaissancekunstenaar in de Noordelijke Nederlanden

Door Jeroen Luyckx

Jan Vos

Meer dan de auteur van Aran en Titus 

Door Nina Geerdink

Jan Zoet

Een Amsterdamse Antichrist

Door Henk Looijesteijn

Jasper Lemmers

Vergeten kluchtschrijver

Door Johanna Ferket

Jeremias de Decker

Riskante bescheidenheid

Door Ton van Strien

Jetske Reinou van der Malen

‘Myn veder beeft’

Door Martine van Elk

Joachim Oudaen

Vergeefse afrekening met het grote onrecht

Door Lia van Gemert

Joan de Haes

Dichter, vertaler, biograaf

Door Ton van Strien

Joan van Paffenrode

De dichtende musketier

Door Ton Harmsen

Joannes Antonides vander Goes

Vondels zoon

Door Ton van Strien

Joannes Badon

De vergeten portretdichter

Door Lieke van Deinsen

Joannes Baptist Stalpaert van der Wiele

Als God ons thuisbrengt

Door Lia van Gemert

Joannes van Sambeeck

Missionaris en multimediaal auteur

Door Tine De Koninck

Joannes van Spaan

Leermeester in christelijke poëzie

Door Peter Altena

Joannes Vollenhove

Zoon van Vondel

Door Els Stronks

Johan Baptista Houwaert

Eindigen als pondpapier

Door René van Stipriaan

Johan Pieter Broeckhoff

Met ‘fiksche snaaren’ de ondeugd te lijf

Door Pieter van Wissing

Johannes Brandt

Jongste telg van het geslacht Brandt

Door Steff Nellis

Johannes Cools

Vredesdichter en priestervriend

Door Henk Looijesteijn

Johannes le Francq van Berkheij

Ongeremd gevierd en gehaat

Door Peter Altena

Johannes Meursius

Historicus en oudheidkundige

Door Marijke Tolsma

Johannes van Braam

Drukker, dichter en boekhandelaar

Door Roland de Bonth

Joos Lambrecht

Vernieuwer in spelling en typografie

Door Nicoline van der Sijs

Joost van den Vondel

Prins der Dichters

Door Marrigje Paijmans

Josephus Justus Scaliger

Decus academiae

Door Kasper van Ommen

Juliana Cornelia de Lannoy

De regisseur

Door Lia van Gemert

Justus Lipsius

flexibel boegbeeld van wetenschap in dogmatische tijden

Door Jan Waszink

Karel van Mander

Twee geesten in een lijf

Door Sophie Reinders

Karel Verloove

Mild in de marge

Door Henk Looijesteijn

Katharina Lescailje

Zakenvrouw in gedichten 

Door Nina Geerdink

Laevinius Torrentius

Contrareformatorisch humanist, politiek signaal?

Door Steven Van Impe

Lambert Bidloo

Een bevlogen liefhebber

Door Ton van Strien

Lambert van den Broek

Een eenmanskunstgenootschap

Door Harm Nijboer

Laurens Bake

Een subliem christendichter?

Door Els Stronks

Laurens Janszoon Coster

`De uitvinder van de boekdrukkunst’

Door Michiel Roscam Abbing

Leonard de Fuyter

Populairder dan Vondel

Door Frans Blom

Lucas Trip

De dichtende burgemeester

Door Marijke Meijer Drees

Lucretia Wilhelmina van Merken

De Deugd als gids

Door Marijke Meijer Drees

Ludolph Smids

Vlijtig verzamelaar

Door Jeroen Jansen

Lukas Pater

Éminence grise van de grachtengordel

Door Marleen de Vries

Lukas Rotgans

Dichter van het grote gebaar

Door Ton van Strien

Marcus van Vaernewijck

De vergeten chroniqueur

Door René van Stipriaan

Margaretha van Godewijck

Dordrechtse parel in de kunsten

Door Tine De Koninck

Maria Tesselschade Roemersdochter Visscher

Worsteling met talent

Door Lia van Gemert

Mattheüs Brouërius van Nidek

`Een Rechtsgeleerd Poëet’

Door Ton van Strien

Mattheus Gansneb Tengnagel

Beruchte satiricus

Door Johanna Ferket

Matthijs Balen

Historyschrijver van Dordreght

Door Patrick van 't Hof

Matthijs de Castelein

‘Priester ende excellent poëte’

Door Sofie Moors

Matthijs van de Merwede van Clootwijck

Een vergeten libertijn

Door Riet Schenkeveld-van der Dussen

Melis Stoke

Kroongetuige

Door Bram Caers

Mr. Jan van Royen Adriaanszoon

Bestuurder, beschermheer, familieman en dichter

Door Peter de Boer

Nicolaas Simon van Winter

Auteur in de schaduw

Door Sarah Adams

Otto van Veen

Buitenbeentje en multitalent

Door Feike Dietz en Arnoud Visser

Paullus Merula

Een historicus met belangstelling voor het Nederlands

Door Nicoline van der Sijs

Peeter Heyns

Een notoire schoolmeester

Door Hubert Meeus

Peter Paul Rubens

De Antwerpse Apelles

Door Timothy De Paepe

Petronella Moens

Bezoek aan het Pan Poëticon Batavûm 

Door Ans Veltman

Petrus Datheen

Geen half werk, wel hele noten

Door René van Stipriaan

Petrus Francius

Een welsprekende taalmeester

Door Nicoline van der Sijs

Petrus Schaak

De anonieme aanklager

Door Lieke van Deinsen

Petrus Scriverius

De publieke zaak hoog in het vaandel

Door Michiel Roscam Abbing

Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde

De intellectuele activist

Door Ton van Strien

Pieter Bor

Chroniqueur van de Nederlandse Opstand

Door Jasper van der Steen

Pieter Corneliszoon Hooft

Literaire geschiedschrijver

Door Jeroen Jansen

Pieter de la Rue

De literaire toerist

Door Lieke van Deinsen

Pieter Hogerbeets

Liever dokter dan dichter

Door Ton van Strien

Pieter Langendijk

Een toneeldichter met ambitie

Door Anna de Haas

Pieter le Clercq

Minerves waerdste Tolk

Door Christophe Madelein

Pieter Leonard van de Kasteele

Jurist en hexametrist

Door Pieter van Wissing

Pieter Leuter

Rotterdammer in steen en verzen

Door Peter Altena

Pieter Nieuwland

Van wonderkind tot vroege dood

Door Peter Altena

Pieter Rabus

Eerste boekenrecensent

Door Nicoline van der Sijs

Pieter Vreede

Leids dichter, lakenhandelaar en patriot

Door Peter Altena

Reyer Anslo

Aan Italië verpand

Door Alan Moss

Rhijnvis Feith

De Zwolse duizendpoot

Door Sarah Adams

Roemer Visscher

Geen knollen voor citroenen

Door Lia van Gemert

Romeyn de Hooghe

Propagandist en paria

Door Michel van Duijnen

Salomon van Til

Gekwelde vredestichter, of een oude doffer met een jonge duif

Door Elly Groenenboom-Draai

Samuel Ampzing

Een (te) consequente spellinghervormer

Door Nicoline van der Sijs

Samuel Coster

De onbekende vernieuwer

Door Lia van Gemert

Samuel van Hoogstraten

Balanceren tussen pen en penseel

Door Michiel Roscam Abbing

Sara Maria van der Wilp

Portret in polemiek

Door Lieke van Deinsen

Simon Doekes

Wijnkoper en zangbergstichter

Door Roland de Bonth

Simon Eikelenberg

Een Alkmaarse ‘homo universalis'

Door Harry de Raad en Barbara Jensen

Simon Schijnvoet

Een Veelzijdig Verzamelaar

Door Tanne Bloks

Sybille van Griethuysen

De Ommelandse Muza

Door Lia van Gemert

Sybrand Feitama

De Tolk van Fénelon

Door Peter Altena

Theodoor van Snakenburg

De ‘luister van ’t Aonisch koor’

Door Roland de Bonth

Theodore Rodenburgh

Kosmopolitische vernieuwer  

Door Johanna Ferket

Theodorus Velius

Kritische kroniekschrijver

Door Rosanne Baars

Willem Baudart

Een kritische bijbelvertaler

Door Nicoline van der Sijs

Willem Bilderdijk

De bekroonde melancholicus  

Door Rick Honings

Willem d’Orville

Dichter in de schaduw van het predikambt

Door Els Stronks

Willem en Cornelis van der Pot

Een grootgrondbezitters familiedrama

Door Inger Leemans

Willem Godschalck van Focquenbroch

Achter een rookgordijn

Door Ivo Nieuwenhuis

Willem Goeree

Boekverkoper, Bijbelkenner en beeldkunstenaar

Door Wouter de Vries

Willem Ogier

Verdwalen in de Antwerpse straten

Door Timothy De Paepe

Willem van der Borcht

Een ambitieus Brussels poëet

Door Karel Porteman

Willem van der Hoeven

Een succesvol toneeldichter

Door Anna de Haas

Zacharias Heyns

Een schrijvende uitgever

Door Hubert Meeus