MENU

Adrianus Reland

Filoloog, geleerde en cartograaf

De Rijp 1676 – Utrecht 1718
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1732
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend (foto Documentatiecentrum Rijksmuseum); voorheen collectie V. Rappard (1981)
DBNL-profiel