MENU

Balthasar Bekker

Predikant en theoloog

Metslawier 1634 – Amsterdam 1698
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1732
DBNL-profiel

Een predikant van Amsterdam heeft een gruwelijk boek geschreven, de Betoverde Wereld genaamd, opgepropt met schadelijke en ziel-verderfelijke valse stellingen, tot vermindering en verbreking van de geloofwaardigheid van de Schrift, loochenende hetgeen God van de engelen, goede en kwade, en van hun verschijningen en werkingen, geopenbaard heeft […]; met één woord, handelende daarin weinig anders dan een geslagen atheïst en profaan mens.

Jacobus Koelman (ca.1700), Nederlands ondergang.