MENU

Fransina Jacoba Westrem

Dichteres

Dordrecht (?) onbekend – Arnhem (?) ca. 1748
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1732 – 1734
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
Artikel
Geen

Op het Afbeeldsel van de welëdele juffrouwe mejuffrouwe Fransina Jacoba van Westrem,
Echtgenoote van den weleerw. en geleerden heere Frederik Christiaan Coets, Bedienaar des H. Evengeliums te Arnhem.

Door den beroemdem J.M. Quinkhard geschilderd. 

Zie hier van Westrems Beeld door Quinkhards hand gemaald;
De Godsvrucht, deftigheid en deugd blinkt uit dit weezen
Niet minder dan haar Geest, aan die haar’ schriften leezen,
Waarom haar Beeldtenis in Choor der Dichtren praalt.
De Zangberg heeft met recht haar Poëzy te danken,
Wyl zy de ziel vergast op zuivre hemelklanken.

Dirk Cloes Lutkeman (1734), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 54.