MENU

Gerard Outhof

Predikant en rector te Kampen

Amsterdam 1673 – Kampen 1733
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1732
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend (foto Documentatiecentrum Rijksmuseum); voorheen collectie V. Rappard (1981)
DBNL-profiel