MENU

Hendrick Laurensz. Spieghel

Taalkundige en dichter

Amsterdam 1549 – Alkmaar 1612
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1720
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend (foto Documentatiecentrum Rijksmuseum); voorheen collectie Pierre Amalric (1978)
Artikel
Geen