MENU

Hubertus Gregorius van Vryhoff

Rechtsgeleerde

Amsterdam 1704 – Amsterdam ca. 1754
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1732 – 1771
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend
Artikel
Geen