MENU

Joannes van Zuren

Burgemeester van Haarlem

Haarlem 1517 – Haarlem 1591
Schilder
Jan Maurits Quinkhard
Datering
1732 – 1771
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend (foto Documentatiecentrum Rijksmuseum); voorheen collectie Pierre Amalric (1978)
Artikel
Geen
DBNL-profiel