MENU

Johan Baptista Houwaert

Raad en rekenmeester van Brabant en dichter

Brussel 1533 – Brussel 1599
Schilder
Arnoud van Halen
Datering
1700 – 1720
Vindplaats
Huidige verblijfplaats Panpoëticon-portret onbekend (foto Documentatiecentrum Rijksmuseum); voorheen collectie Pierre Amalric (1978)

‘k Meen Raadsheer Houwaard, thans zoo walgelyk te lezen,
Dat hy voor pond papier tot scheuren werd verwezen.

Lambert Bidloo, Panpoëticon Batavum (1720)