MENU

Frans Greenwood

Schilder, graveerder en dichter

Rotterdam 1680 – Dordrecht 1763
Schilder
Aert Schouman
Datering
1732 – 1771
Artikel
Geen
DBNL-profiel

Op de Beeltenisse van den Heere Frans Greenwood.

Dit ’s Greenwoods beeltenis, voor wien d’aloutheit bukt,
Wiens diamanten stift op glaezen drinkbokaelen,
Wiens dicht- en schilderkunst haer, schaemrood, houd verrukt:
Die kunst en wetenschap doet op een’ eertroon praelen.
Zij hoort in hem Apol, als hij de snaeren drukt,
En ziet Apelles geest door zijn tafrelen straelen.

Nikolaes Teyssen (1752), Arnoud van Halen’s Pan Poëticon Batavûm verheerlijkt, 223.